ประมาณปี ค.ศ.1945 มีเชลยศึกชาวอังกฤษ พักอยู่บริเวณใกล้กับโรงสีของหลวงสิทธิ์ เทพากร ท่าเรือ คุณพ่อหลุยส์ ฟอเรียตี จึงได้ติดต่อขอที่ดินของหลวงสิทธิ์เพื่อสร้างวัดสำหรับเชลยชาวอังกฤษ และคนงานในโรงสีจะได้มีโอกาศฟังมิสซา แก้บาป รับศีล คุณหลวงก็ยินดีให้การสันบสนุน โดยยกที่ดินชายแม่น้ำ ข้างโรงสีให้ มีเนื้อที่ประมาณ1 ไร่่การสร้างวัดหลังแรกได้รับความ ช่วยเหลือจากคุณหลวงเป็นอย่างมาก ท่านได้ให้ ไม้เลื่อย กระดาน ตะปู ฯลฯ ส่วนฝาวัดได้จากไม้โรงเรียนหญิงท่าหว้า นายชั่งที่ช่วยกันสร้างวัด เท่าที่จำได้ก็มีนายช่างทองใบ นายช่างกี้ และนายช่างเหงียน

   พระสังฆราช ปาซอสตี ได้ตั่งชื่อวัดให้ ตามคุณพ่อหลุยส์ไดเสนอ คือ"วัดแม่พระประจักษ์เทืองลูร์ด" และประมาณปี ค.ศ.1962เนื่องจากมีเสียงรบกวนและความไม่สะดวกต่างๆ คุณหลวงจึงได้แลกที่ให้ใหม่ เป็นที่สงบกว่า และมีเนื้อที่มากกว่าที่เดิม คือ ประมาณ 3 ไร่ ตรงโค้งตลาดท่าเรือ จึงได้มีการปลูกสร้างวัดเป็นครั้งที่สอง ครั้งนี้ดูแลการสร้างโคย คุณพ่อวิโรจน์ อินทรสุขสันต์ ได้วัสดุก่อสร้างวัดจากบ้านและวัดเก่าของโรงพยาบาลคามิลโล บ้านโป่ง

    วัดท่าเรือเป็น"ศาลไม่มีเจ้า"คือไม่เคยมีคุณพ่อเจ้าวัดของต้นเอง ต้องเป็นเมืองขึ้นอยู่เสมอมา ขึ้นกับวัดท่าหว้า ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1952เริ่มขึ้นกับวัดท่าม่วงตั้งแต่ประมาณทปี ค.ศ.1961 ย้ายไปขึ้นกับวัดลูกแก ปี ค.ศ. 1978 โดยไม่คาดฟันว่าจะย้ายกลับมาขึ้กับวัดท่าหว้าในปี ค.ศ. 1983

   กลับมาครั้งนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เพราะเกิดเหตุการณ์ที่ต้องขายที่ ต้องรื้อวัดเก่า แบ่งสมบัติกัน โดยวัดท่าหว้าเอาหลังคา เครื่องไฟฟ้าไว้ ไม้ทั้งหมดให้วัดเพลงเพื่อนำไปซ่อมและสร้างวัดแพลกน้ำแดงต่อไป สถานที่ที่จะใช้ประกอบพิธีมิสซาจึงต้องอาศัยบ้านของอาจารย์ไพบูลย์ สวัสดี ชั่วคราว

   งานและภาระที่ต้องทำต่อไป คือ การสร้างวัดใหม่ ในที่ดินใหม่ ซึ๋งเป็นเพียงทอ้งไร่ ท้องนา ใกล้กับระบบชลประทาน งานสร้างวัดใหม่ในที่ดินแห่งใหม่นี้ สมัยพระสังฆราช เอก ทับปิง ได้พยายามหลายครั้งหลายหน ทั้งได้ออกแบบแปลนเอง และให้ผู้อื่นออกแบบแต่ก็มีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่าง จนกระทั่งสิ้นบุญท่าน วัดใหม่ก็ไม่สามารถลงมือก่อสร้างได้

   เมื่อพระสังฆราชอยห์น บอสโก มนัส จวบสมัย ขึ้นเป็นประมุขสืบสานต่อจากพระสังฆราชยอแซป เอก ทับปิง ท่านจึงได้ดำเนินงานต่อโดยมีคุณพ่อไพเราะ มนิราช เจ้าอาวาสขณะนั้นและคุณสุจินต์ ตั้งสัจจธรรม ฆราวาสใจศัทธา เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญุ่ และได้สมทบทุนก่อสร้าง ด้วยเงินเป็นจำนวนมาก การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2529 หลังจากพระสังฆราชมนัส พ่ออุปสังฆราชชวลิต คุณพ่อวจศิลป์ คุณสุจินต์ ได้เดินทางไปดูแบบวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอสี่คิ้ว นครราชสีมาแลัวให้อาจารย์มนัส วงศ์ประดู่ ช่วยออกแบบและให้นายช่างซาลอน เป็นผู้ก่อสร้าง โดยวางงบประมาณ 1,500,000 บาท

   ที่สุด ด้วยความร่วมมือของหลายๆฝ่าย วัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด ก็ได้ปรากฏต่อสายตาของท่านในวันนี้

   ขอแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด  ได้ประทานพรแก่ผู้มีพระคุณทุกๆท่าน  ที่ได้สละทรัพย์และสละเวลา  เพื่อการสร้างวัดของแม่พระ ในครั้งนี้
ที่ตั้ง 1/1 ถนนคลองชลประทานฝั่งซ้าย ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130 โทร.034-561803
    Copyright ©2003 Anuchonsuksa School All rights reserved.
      Contact us : Anuchonsuksa@Hotmail.com
วัดท่าเรืออดีต
วัดท่าเรือหลังปัจจุปัน
สัตบุรุษท่าเรือ
ข้อมูลจากหนังสือ :: ประวัติวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด [ท่าเรือ]
    26 เมษายน 2530