นายเอกราช  สมบูรณ์
˹ҡҹวิชาการ/ҹԪҡมัธยม
นางศิริพร  ภู่แสนสะอาด
˹ҹºแผน/ҹวิชาการประถม
นางนุจรี  พันจริต
˹ҡҹ÷/ҹกิจการѡ¹ж-Ѹ
นางสุพรรณา  สัจจเสนีย์
˹ҡҹบุคค
นางสาวเพ็ญจันทร์  ดวงดาว
˹ҧҹอาคารสถานท
ี่
ҧǡԵҾ ԧ
˹ҡҹҳ/ธุรการ-การเงินж-Ѹ
นางสาวสายสุนีย์  รักดี
˹ҧҹธุรการ-การเงิน
นางประทุม  ศิริรักวงศ์ษา
˹ҧҹวิชาการ
นางแสงหล้า  อัศวบัญัติกุล
˹ҧҹบุคคล
นางปราณี  อุ่นโรจน์
˹ҧҹสัมพันธ์ชุมชน
นางปั้นทรัพย์  รักชาติ
˹ҧҹอาคารสถานที่
บาทหลวง ѹآѹ
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุชนศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงาน-ฝ่ายงาน
โรงเรียนอนุช֡


 1/1 ͧŻзҹ觫 .Ф͹ .С .ҭ 71130 034-561803 034-562498

e-mail : anuchonsuksa@hotmail.com 䫴 www.anuchon.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาɮ ó
˹ҧҹѹ

 

 นางรินดา  อึ้งพานิช
˹ҡҹԵԺŻж-Ѹ

 

 

 

 

 

ҧѵ ԭ
˹ҧҹԨû
ҧѵ ԡҭ
˹ҨԵԺŻ