ที่ตั้ง 1/1 ถนนคลองชลประทานฝั่งซ้าย
ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
........โทร : 034-561803  Fax : 034-562498

..... anuchonsuksa@hotmail.com 111111

                         Anuchonsuksa Anc