15 พฤษภาคม 66 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
    29 เมษายน 66 จำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2566
    3 - 27 เมษายน 66 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (13-16 เมษายน 66 หยุดเรียนเทศกาลสงกรานต์)
    25 มีนาคม 66 ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น
    4 มีนาคม 66 ปิดภาคเรียนที่ 2/2565 งานบัณฑิตน้อย และมอบทุนการศึกษา ปัจฉิมนิเทศนักรียนชั้น ม.3
    3 มีนาคม 66 กิจกรรมน้องส่งพี่
    1-3 มีนาคม 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (ทุกระดับชั้น)
    25 กุมภาพันธ์ 66 ทดสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับแระถมและมัธยม
    20-24 กุมภาพันธ์ 66 ระดับปฐมวัยประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
    20 กุมภาพันธ์ 66 สอบ RT (การอ่าน) นักเรียนชั้น ป.1
    12 กุมภาพันธ์ 66 สอบโอเน็ต (O-net) ชั้น ม.3 , ฉลอดวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ
    11 กุมภาพันธ์ 66 สอบโอเน็ต (O-net) ชั้น ป.6
    1 - 24 กุมภาพันธ์ 66 ประเมินพัฒนาการภาคปฏิบัติระดับปฐมวัย
    23 มกราคม 66 มหกรรมวิชาการอนุชนศึกษา
    21 มกราคม 66 ทดสอบนักเรียนเข้าใหมปีการศึกษา 2566 ่ระดับประถม และมัธยม (รอบที่1)
    13 มกราคม 66 กิจกรรมวันเด็ก
    10 - 12 มกราคม 66 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 (ระดับประถม-มัธยม)
    23 ธันวาคม 65 กิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่ 2023 สอยดาวและการแสดงของนักเรียน
    2 2 ธันวาคม 65 กิจกรรมส่งความสุขคริสต์มาสในห้องเรียน
    16 ธันวาคม 65 กิจกรรมจากใจถึงใจ (มอบของให้โรงเรียนพัฒน์พงศ์ ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี)
    2 ธันวาคม 65 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
   
   
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการจัดหางาน
anuchonsuksa@hotmail.com

 

                    Menu

 

 

 

วันพ่อแห่งชาติ

วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันแม่ 2565

Thailand