27 กรกฎาคม 66 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันเข้าพรรษา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
    14 กรกฎาคม 66 ทัศนศึกษา ป.6 ท้องฟ้าจำลอง จ.สมุทรปราการ
    13 กรกฎาคม 66 ทัศนศึกษา ป.5 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.อยุธยา
    12 กรกฎาคม 66 ทัศนศึกษา ป.4 ณ ศรัทธา บางแพ จ.ราชบุรี
    11 กรกฎาคม 66 ทัศนศึกษา ป.2 ณ ศรัทธา บางแพ จ.ราชบุรี
    7 กรกฎาคม 66 ทัศนศึกษา ม.1-3 สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
    6 กรกฎาคม 66 ทัศนศึกษา ป.1,ป.3 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ
    30 มิถุนายน 66 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
    26 มิถุนายน 66 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการจัดหางาน
anuchonsuksa@hotmail.com

 

                     เมนู

 

 

 


Thailand