23 มีนาคม 67 ประกาศผลสอบนักเรียนระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษา (นร.แต่งกายชุดนักเรียน 8.00-13.00 น.)
    1-26 เมษายน 67 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (8.30-15.00 น.) ปิดเรียนเทศกาลสงกรานต์ 13-16 เมษายน 67
    28 เมษายน 67 จำหน่ายหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน-ชุดพละ-ชุดว่ายน้ำ เวลา 9.00 - 15.00 น.
    14 พฤษภาคม 67 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการจัดหางาน
anuchonsuksa@hotmail.com

 

                     เมนู

 

 

 


Thailand