Link  เว็บไซต์
ประวัติวัดแม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระทรงประจักษ์ ที่ลูร์ด
 ศูนย์ภาวนาเทเรซาชะอำ
 ห้องสมุดดิจิตอล
 สารานุกรมไทย
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพท.กาญจนบุรี เขต2
 กระทรวงไอซีที
 การศึกษา
 กีฬา
 สาระน่ารู้
 ชมรมนักอ่าน
 กระปุกดอทคอม
 สนุกดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม
 School.th
 เด็กดีดอทคอม


Website counter
 
    19 พ.ค. 57 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
    3 - 4 พ.ค. 57 จำหน่ายหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน - ชุดพละและรองเท้า   นักเรียน เวลา 9.00 - 15.00 น.
    1 - 23 เม.ย.57 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 8.30 - 15.00 หยุดเรียนสงกรานตร์ 12 - 16 เม.ย. 57
    22 มี.ค.57 ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นปฐมวัย - ประถม - มัธยม รับเอกสารต่างๆ
  เวลา 8.30 - 9.30 น. (แต่งกายชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน)

    15 - 16 มี.ค.57 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ที่โรงเรียนอนุชนศึกษา
    8 มี.ค.57 งานบัณฑิตน้อย เวลา 16.30น. และ กิจกรรม 25 ปีอนุชน เวลา 18.30น.
    7 มี.ค.57 ปิดเรียนปีการศึกษา 2556
    3 - 7 มี.ค.57 ผู้ปกครองชั้น อ.1-ม.1 ยืนยันการจองเรียน Intensive English Program
    3 - 7 มี.ค.57 ระดับประถม-มัธยมสอบปลายภาคเรียนที่2/2556
   22 ก.พ.57 วัดประเมินผลนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับประถมและมัธยม
    9 ก.พ.57งานฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด ท่าเรือ

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
   
   
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการจัดหางาน
เศรษฐกิจพอเพียง
 

 

                   Menu
ปฏิทินกิจกรรม 2557
คณะครูกลุ่มงานบริหารต่างๆ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
     - งานกิจการนักเรียน
     - งานสัมพันธ์ชุมชน
     - งานอาคารสถานที่
     - งานธุรการ
     - งานทะเบียนนักเรียน
กลุ่มงานจิตตาภิบาล

จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่15/05/55

 

 

 

ฉลองโบสถ์วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
9 ก.พ.57
กิจกรรมวันเด็ก
10 ม.ค.57
เข้าค่ายพักแรม ชั้นป.3
7-8 ต.ค.56