ประวัติวัดแม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระทรงประจักษ์ ที่ลูร์ด
 ศูนย์ภาวนาเทเรซาชะอำ
 ห้องสมุดดิจิตอล
 สารานุกรมไทย
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพท.กาญจนบุรี เขต2
 กระทรวงไอซีที
 การศึกษา
 กีฬา
 สาระน่ารู้
 ชมรมนักอ่าน
 กระปุกดอทคอม
 สนุกดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม
 School.th
 เด็กดีดอทคอม


Website counter
 
    31 ต.ค.58 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่1/2558
    26 ต.ค.58 เปิดเรียนภาคเรียนที่2/2558
    3 - 25 ต.ค.58 ปิดเรียนปลายภาคเรียนที่1/2558
    28,29,30 ก.ย.- 2 ต.ค.58 ประเมินผลปลายภาคเรียนที่1/2558
    25-27 ส.ค.58 กีฬาสี
    11 ส.ค.58 กิจกรรมวันแม่
    18 มิ.ย.58 กิจกรรมวันไหว้ครู
    30 พ.ค.58 ปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ปีการศึกษา 2558
    18 พ.ค.58 เปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558
    2-3 พ.ค.58 จำหน่ายหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/ชุดนักเรียนเวลา 9.00-15.00น.
    1-24 เม.ย.58 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (เวลา8.30-15.00น.)
    28มี.ค.58 ประกาศผลสอบนักเรียนระดับปฐมวัย-ประถม-มัธยม
    7-8 มี.ค.58 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3
    7 มี.ค.58 งานบัณฑิตน้อย
    4 มี.ค.58 ปิดเรียนปีการศึกษา 2557
    25ก.พ-3 มี.ค.58 ระดับประถม-มัธยมสอบปลายภาค 2/2557
    23 ก.พ-3 มี.ค.58 ระดับปฐมวัยประเมินพัฒนาการปลายภาค 2/2557
   
   
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการจัดหางาน
เศรษฐกิจพอเพียง
 

 

                   Menu
คณะครูกลุ่มงานบริหารต่างๆ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
     - งานกิจการนักเรียน
     - งานสัมพันธ์ชุมชน
     - งานอาคารสถานที่
     - งานธุรการ
     - งานทะเบียนนักเรียน
กลุ่มงานจิตตาภิบาล

จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่15/05/55

 

 

 

วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 2558
26 พ.ค.58
ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
8 ก.พ. 58
กิจกรรมวันเด็ก
9 ม.ค. 58

Link  เว็บไซต์

ประวัติวัดแม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระทรงประจักษ์ ที่ลูร์ด
 ศูนย์ภาวนาเทเรซาชะอำ
 ห้องสมุดดิจิตอล
 สารานุกรมไทย
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพท.กาญจนบุรี เขต2
 กระทรวงไอซีที
 การศึกษา
 กีฬา
 สาระน่ารู้
 ชมรมนักอ่าน
 กระปุกดอทคอม
 สนุกดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม
 School.th
 เด็กดีดอทคอม