ประวัติวัดแม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระทรงประจักษ์ ที่ลูร์ด
 ศูนย์ภาวนาเทเรซาชะอำ
 ห้องสมุดดิจิตอล
 สารานุกรมไทย
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพท.กาญจนบุรี เขต2
 กระทรวงไอซีที
 การศึกษา
 กีฬา
 สาระน่ารู้
 ชมรมนักอ่าน
 กระปุกดอทคอม
 สนุกดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม
 School.th
 เด็กดีดอทคอม


Website counter
 
   16 พ.ค.59 เปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559
    28 มี.ค. - 22 เม.ย.59 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
    26 มี.ค.59 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่2/2558
    5 - 6 มี.ค. 59 ปัจฉิมนิเทศก์นักรียนชั้นม.3
    5 มี.ค. 59 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
    5 มี.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่2/2559
    1 - 4 มี.ค.59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2558
   26 ก.พ. 59 วจนพิธีปิดปีการศึกษา 2558
    20 ก.พ.59 สอบวัดประเมินผลนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559
    14 ก.พ.59 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
    30 ม.ค.59 แข่งขันว่ายน้ำ ANC Championship ครั้งที่1
    25 ม.ค.59 มหกรรมวิชาการ (Project Approach)
    8 ม.ค.59 กิจกรรมวันเด็ก
   
   
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการจัดหางาน
เศรษฐกิจพอเพียง
 

 

                   Menu
คณะครูกลุ่มงานบริหารต่างๆ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
     - งานกิจการนักเรียน
     - งานสัมพันธ์ชุมชน
     - งานอาคารสถานที่
     - งานธุรการ
     - งานทะเบียนนักเรียน
กลุ่มงานจิตตาภิบาล

จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่15/05/55

 

 

 

วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 2558
26 พ.ค.58
ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
8 ก.พ. 58
กิจกรรมวันเด็ก
9 ม.ค. 58

Link  เว็บไซต์

ประวัติวัดแม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระทรงประจักษ์ ที่ลูร์ด
 ศูนย์ภาวนาเทเรซาชะอำ
 ห้องสมุดดิจิตอล
 สารานุกรมไทย
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพท.กาญจนบุรี เขต2
 กระทรวงไอซีที
 การศึกษา
 กีฬา
 สาระน่ารู้
 ชมรมนักอ่าน
 กระปุกดอทคอม
 สนุกดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม
 School.th
 เด็กดีดอทคอม