ประวัติวัดแม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระทรงประจักษ์ ที่ลูร์ด
 ศูนย์ภาวนาเทเรซาชะอำ
 ห้องสมุดดิจิตอล
 สารานุกรมไทย
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพท.กาญจนบุรี เขต2
 กระทรวงไอซีที
 การศึกษา
 กีฬา
 สาระน่ารู้
 ชมรมนักอ่าน
 กระปุกดอทคอม
 สนุกดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม
 School.th
 เด็กดีดอทคอม


Website counter
 
   28 - 30 ก.ย.59 สอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559
   19 - 23 ก.ย. 59 สอบนอกตารางประถมฯและมัธยมฯ /ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
   31 ส.ค. - 2 ก.ย. 59 กีฬาสี
   11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่
   18-20 ก.ค. 59 หยุดเรื่องเนื่องในวันเข้าพรรษา
   23 มิ.ย.59 พิธีไหว้ครู
   28 พ.ค.59 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
   16 พ.ค.59 เปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559
   
   
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการจัดหางาน
เศรษฐกิจพอเพียง
 

 

                   Menu
คณะครูกลุ่มงานบริหารต่างๆ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
     - งานกิจการนักเรียน
     - งานสัมพันธ์ชุมชน
     - งานอาคารสถานที่
     - งานธุรการ
     - งานทะเบียนนักเรียน
กลุ่มงานจิตตาภิบาล

จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่15/05/55

 

 

 

วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 2558
26 พ.ค.58
ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
8 ก.พ. 58
กิจกรรมวันเด็ก
9 ม.ค. 58

Link  เว็บไซต์

ประวัติวัดแม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระทรงประจักษ์ ที่ลูร์ด
 ศูนย์ภาวนาเทเรซาชะอำ
 ห้องสมุดดิจิตอล
 สารานุกรมไทย
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพท.กาญจนบุรี เขต2
 กระทรวงไอซีที
 การศึกษา
 กีฬา
 สาระน่ารู้
 ชมรมนักอ่าน
 กระปุกดอทคอม
 สนุกดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม
 School.th
 เด็กดีดอทคอม