ประวัติวัดแม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระทรงประจักษ์ ที่ลูร์ด
 ศูนย์ภาวนาเทเรซาชะอำ
 ห้องสมุดดิจิตอล
 สารานุกรมไทย
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพท.กาญจนบุรี เขต2
 กระทรวงไอซีที
 การศึกษา
 กีฬา
 สาระน่ารู้
 ชมรมนักอ่าน
 กระปุกดอทคอม
 
สนุกดอทคอม
 
ที่นี่ดอทคอม
 
School.th
 
เด็กดีดอทคอม

 
    16 พ.ค.62 เปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
    27 - 28 เม.ย.62 จำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เวลา 9.00 - 15.00 น.
    12 - 15 เม.ย.62 หยุดเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนเนื่องในวันสงกรานต์
    25 มี.ค. - 17 เม.ย. 62 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (เวลา 8.30 น.- 15.00 น.)
    6 เม.ย.62 ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น (นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน)
    2 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนชั้น ม.3 ที่โรงเรียนอนุชนศึกษา
    2 มี.ค. 62 งานบัณฑิตน้อย เวลา 9.00 น.
    27 ก.พ. - 1 มี.ค.62 ระดับประถม - มัธยมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2561
    22 ธ.ค.61 กิจกรรมคริสต์มาส (สอยดาว)
    21 ธ.ค.61 กิจกรรมส่งความสุข
    7 - 9 ธ.ค.61 เข้าค่ายลูกเสือชั้น ป.6 ณ ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ จ.ราชบุรี
    9 - 10 พ.ย.61 เข้าค่าลูกเสือชั้น ป.4 - ป.5 ณ โรงเรียนอนุชนศึกษา
    7 พ.ย.61 เข้าค่ายลูกเสือชั้น ป.3
    5 - 7 พ.ย.61 เข้าค่ายลูกเสือมัธยม ณ วาสนาดีรีสอร์ท จ.ราชบุรี
    27 ต.ค.61 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2561
   
   
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการจัดหางาน
เศรษฐกิจพอเพียง
anuchonsuksa@hotmail.com

Anuchonsuksa Anc

 

                   Menu

 

 

 

วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 2561
24 พ.ค.61
พิธีไหว้ครู
7 มิ.ย. 61


Link  เว็บไซต์